Sist oppdatert mars 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
TEKNISKE DATA
Bavaria 42 AC, 1999, 4 lugars versjon
Lengde (l.o.a.) 13,40 m
Skroglengde 12,95 m
Lengde vannlinje 11,15 m
Bredde 3,95 m
Dypgående 1,95 m
Deplesement 10,5 tonn
Kjølvekt 2,8 tonn
Motor Volvo Penta MD 22L 50 hk
Batterier 600 Ah forbruk - Newton Power Deep Cycle (mars 2011) erstatter 690 Ah forbruk montert i Brasil 2006 - som erstattet 690 Ah forbruk Sønnack fra Norge.
115 Ah start (april 2008, New Zealand) erstatter 65 Ah Sønnack fra Norge
Propell Flex-O-Fold 18x14
Dieseltank 210 l
40 l til Dickinsonovn
Vanntanker 210 l + 200l (den oprinnelige 150 l plast vanntanken i forpiggen ble januar 2011 ersattet med en glassfibertank/kollisjonsskott)
     
FORSIDEN>>>